Facultade de Fisioterapia

I Jornada "Mujer y proceso"

O vindeiro mércores 18 de abril (na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo) e o xoves 26 de abril (na Facultade de Dereito) celebrarase a I Xornada "Mujer y proceso".


Hora: 16.00 h

Lugar: Salón de Graos da Facultade de Dereito - Campus de Ourense


Inscricións: Enviando un e-mail ao enderezo electrónico , facendo constar nome, apelidos, DNI, enderezo electrónico, estudos/profesión.
Matrícula gratuita.

Diploma: Recoñecidas 15 h computables para un crédito ECTS. Entregarase diploma de asistencia a todas aquelas persoas que acrediten un mínimo do 80 % de participación nas xornadas e entreguen un traballo (exposición escrita) sobre algún dos temas tratados en dita actividade, con data límite o día 30 de abril de 2018.

Os traballos deberán entregarse á Dirección/Coordinación das xornadas ou remitirse ao enderezo electrónico .

Tríptico das xornadas