Facultade de Fisioterapia

Curso Cero

O Curso Cero: Introdución aos estudos de Dereito celebrase os días 4 e 5 de setembro de 2017 na Aula Concepción Arenal da Facultade de Dereito.

Obxectivos


  • Facilitar ao alumnado o tránsito e adaptación ao entorno universitario.
  • Presentar ao alumnado de novo ingreso o Grao en Dereito.
  • Dar a coñecer ao alumnado de novo ingreso os recursos e ferramentas ao seu dispor na Universidade de Vigo e, en concreto, na Facultade de Dereito.

Curso Cero: Introdución aos estudos de Dereito 2017-2018
Presentación

Curso Cero 2017-2018