Facultade de Fisioterapia

Delegación de Alumnos

Teléfono: 986 368 809 | Email: | Web: http://webs.uvigo.es/dafdo/


Grao en Dereito

  Delegado/a Subdelegado/a
Primeiro Alejandra Fernández Prieto Jesús Oitavén Soengas
Segundo Pablo Torres González Javier Cobelas Codias
Terceiro Francisco José Rodríguez González Ignacio Campo González
Cuarto G081 Karen Daniela Lopera Vanegas Alejandro Soriano Rodríguez
Cuarto G080 Elena Álvarez Martínez Sarai Vila Cid

 

Programa Conxunto ADE-Dereito

  Delegado/a Subdelegado/a
Primeiro Hernán Airas Fernández Ángel Castro Nieves
Segundo Carolina Rodríguez Plaza -
Terceiro Iván Fariñas Álvarez Paula Gamallo Carballude

Funcións


As funcións da Delegación de Alumnos son:

  1. Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
  2. Xestionar os seus recursos.
  3. Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
  4. Elixir os seus representantes perante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.