Facultade de Fisioterapia

Delegación de Alumnos

Teléfono: 986 368 809 | Email: | Web: http://webs.uvigo.es/dafdo/


Grao en Dereito

  Delegado/a Subdelegado/a
Primeiro Pablo Fernández Fernández Isaías Basilio de Souza
Sandra Capinel Alaball
Segundo Jesús Oitavén Soengas María Janet López Álvarez
Terceiro Sara Raimúndez Álvarez Javier Cobelas Codias
Cuarto Iria Rosa Salcedo Martínez Javier Roberto Freire Sampayo

 

Programa Conxunto ADE-Dereito

  Delegado/a Subdelegado/a
Primeiro Diego Casas Rodríguez Alexandre Alonso González
Segundo Anaís Fernández Barja Clara García González
Terceiro Verónica Fernández Alvarez Alba Bernárdez Troncoso
Cuarto Paula Gamallo Carballude Adrián Ordóñez García

Funcións


As funcións da Delegación de Alumnos son:

  1. Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
  2. Xestionar os seus recursos.
  3. Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
  4. Elixir os seus representantes perante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.