Facultade de Fisioterapia

Grao en Dereito

Impartido dende o curso 2009-2010

Resolución de renovación da acreditación do título (12/07/2017)
Publicación da modificación do Plan de Estudos no BOE (18/01/2016)
Publicación da modificación do Plan de Estudos no DOG (13/01/2016)
Informe favorable de envío á verificación da solicitude de modificación do Grao en Dereito para o curso 2014-2015
Xunta de Galicia (18/12/2013)
Memoria final de modificación do título do Grao en Dereito – Xunta de Titulación (25/09/2013)
Publicación Plan de Estudos no DOG (15/10/2010)
Publicación Plan de Estudos no BOE (05/01/2010)
Memoria de verificación – Consello de Ministros (30/10/2009)
Informe Final de Avaliación do Plan de Estudos – ANECA (23/06/2009)
Resolución de Verificación do Título - (22/06/2009)

 

Seguimento anual do título