Facultade de Fisioterapia

Horarios


Grao en Dereito (G081)


Procedemento de cambio de grupo


Programa conxunto ADE-Dereito (G730)Materias do Grao en Dereito

Procedemento de cambio de grupo


Materias do Grao en ADE

Consulte o apartado de horarios da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo


Presentación de materias


1º período: 5 de setembro de 2017 - consulta o horario da xornada

2º período: 22 de xaneiro de 2018 - consulta o horario da xornada


Grao en Dereito (G081)


Procedemento de cambio de grupo


Programa conxunto ADE-Dereito (G730)Materias do Grao en Dereito

Procedemento de cambio de grupo


Materias optativas do Grao en Dereito (5º curso PCEO)

Materias optativas do Grao en DereitoMaterias do Grao en ADE

Consulte o apartado de horarios da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo


Materias optativas do Grao en ADE (5º curso PCEO)

Consulte o apartado de horarios da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo


Presentación de materias


1º período: 4 de setembro de 2018 - consulta o horario da xornada

2º período: 21 de xaneiro de 2019 - consulta o horario da xornada