Facultade de Fisioterapia

Prof.ª Dra. Inés C. Iglesias Canle

Inés C. Iglesias Canle

Profesora Titular de Universidade

Área de Dereito Procesual (175)

Departamento de Dereito Público (X03)

Liñas de Investigación:

  • Medios de impugnación.
  • Métodos alternativos de resolución de conflitos.
  • Intervencións corporais e proba científica.
  • Principio de igualdade e tutela procesual da víctima de violencia de xénero.

Grupo de Investigación:

Sistemas Xurídicos (SJ1)

Información de contacto

Facultade de Dereito

Despacho 32, 4º Andar

Campus Universitario

32004 Ourense

 

+34 988 368 845

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º PERIODO

 

2º PERIODO

Grao en Dereito (G081)

  • Sistema xudicial español e proceso civil 1, 2, 3

Programa Conxunto ADE-Dereito (G730)

  • Sistema xudicial español e proceso civil 1
  • Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos 1, 5

1 Grupo Grande | 2 Grupo Mediano A | 3 Grupo Mediano B | 4 Grupo Mediano C


Curso 2017-2018: Titorías


1º PERIODO

Mércores: 9.00-15.00

2º PERIODO

Luns: 19.00-21.00
Xoves: 16.00-20.00

PERIODO SEN DOCENCIA

Mércores: 9.00-15.00