Facultade de Fisioterapia

Prof.ª Dra. Mª José Bravo Bosch

Mª José Bravo Bosch

Profesora Titular de Universidade

Área de Dereito Romano (180)

Departamento de Dereito Privado (X02)

Liñas de Investigación:

  • Urbanismo, territorio e medio ambiente na antiga Roma
  • A situación xurídica da muller na antigüidade
  • O principio ne bis in idem en dereito romano e o seu reflexo no TXUE

Grupo de Investigación:

Dereito Romano (DR13)

Información de contacto

Facultade de Dereito

Despacho 59, 5º Andar

Campus Universitario

32004 Ourense

 

  +34 988 368 850

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º PERIODO

Grao en Dereito (G081)

  • Sistemas Xurídicos Contemporáneos: Dº Continental e Dº Anglosaxón 1, 5

2º PERIODO

1 Grupo Grande | 2 Grupo Mediano A | 3 Grupo Mediano B | 4 Grupo Mediano C | 5 Grupo Mediano Único


Curso 2017-2018: Titorías


1º PERIODO

Luns e martes: 14.00-17.00 a

2º PERIODO

Venres: 14.00-18.00 a

PERIODO SEN DOCENCIA

Venres: 14.00-18.00 a

a Campus de Vigo