Facultade de Fisioterapia

Calendario de Implantación

Estableceuse o obxectivo de implantar os dous primeiros cursos do Grao en Dereito no curso académico 2014-2015. Para iso deseñamos un plan de adaptación axeitado de cara a favorecer que a maioría do estudantado que está cursando os actuais estudos de Dereito se incorporen ao novo plan de estudos.

Ensinanzas que se extinguen: Título de Licenciado en Dereito.

  Implantación G081 Extinción G080
1º Curso 2014-2015 2014-2015
2º Curso 2014-2015 2015-2016
3º Curso 2015-2016 2016-2017
4º Curso 2016-2017 2017-2018

Documentación: