Facultade de Fisioterapia

Recursos Humanos

Descrición do profesorado


Listado de profesores do Programa Conxunto ADE-Dereito (G730) - Curso 2017-2018

 

Estrutura do Persoal Académico do Programa Conxunto ADE-Dereito (G730) 2017-2018:

Persoal Docente e Investigador
CategoríaHomesMulleresTotalPorcentaxe
PorcentaxePorcentaxe
CEU 0 0,00% 1 100,00% 1 4,35%
TU 4 66,66% 2 33,33% 6 26,08%
PCD 1 33,33% 2 66,66% 3 13,04%
PAD 1 100,00% 0 0,00% 1 4,35%
PA 9 81,82% 2 18,18% 11 47,83%
C-Pre 0 0,00% 1 100,00% 1 4,35%
TOTAL 15   8   23  

 

Descrición do PAS


Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.