Facultade de Fisioterapia

Comisión de Calidade

Composición


Secretaria

Concepción Martínez Martínez

Membros do Equipo Decanal

Marta Fernández Prieto

Coordinadores de Titulación

Lourdes Borrajo Diz (Grao en Dereito) | Mª Dolores Fernández Fustes (Mestrado en Avogacía)

Persoal Docente e Investigador

Mónica Siota Álvarez | Virxilio Rodríguez Vázquez

Alumnado

Alba Muñoz González (Mestrado en Avogacía) | Iván Fariñas Álvarez (Doble Grao ADE-Dereito)

Delegación de Estudantes

Presidente da Delegación de Estudantes

Outros Grupos de Interese

María del Pilar Joga Lasala (Administradora do Campus)
Ana María Martín Romero (egresada do Grao en Dereito e do Mestrado en Avogacía)
José Luis Castro Fírvida (Avogado, representante da sociedade)


Axenda 2017-2018


Cronograma 1º cuadrimestre | Cronograma 2º cuadrimestre


Actas


2018: 24/I

2017: 16/I | 22/II | 8/VI | 30/VI | 21/VII | 2/X

2016: 1/IV | 25/IV | 31/V | 6/VII | 14/VII | 28/X | 20/XII

2015: 2/III | 27/III | 17/IV | 8/V | 29/V | 8/VI | 8/VII | 23/VII | 28/IX | 19/X | 23/XI | 14/XII

2014: 25/IV | 10/VII | 23/VII | 11/IX | 10/X | 24/X | 7/XI | 27/XI

2013: 11/IX

2012: 5/X

2011: 10/V | 27/IX

2010: 2/III | 7/X

2009: 6/V

2008: 2/VII | 7/VII | 8/IX

Quen, de acordo co artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.


Acordos


2018: 24/I | 27/II

2017: 16/I | 22/II | 8/VI | 30/VI | 21/VII | 2/X

2016: 1/IV | 31/V | 6/VII | 14/VII | 28/X | 20/XII

2015: 2/III | 27/III | 17/IV | 8/V | 8/VI | 8/VII | 23/VII | 28/IX | 19/X | 23/XI | 14/XII

2014: 25/IV | 10/VII | 23/VII | 11/IX | 10/X | 24/X | 7/XI | 27/XI