Facultade de Fisioterapia

Convenios e titores de prácticas

Curso Académico 2016-2017


Convenios con entidades e titores asignados

Entidade Titor externo Titor A. P Email
Colexio de Procuradores de Ourense Dª Lourdes Lorenzo Ribagorda
Dª Mª Paz Feijoo-Montenegro Rodríguez
S. Álvarez
S. Álvarez
1
1

Colexio Notarial de Galicia Dª María Isabel Louro García S. Álvarez 2
Confederación Hidrográfica Miño-Sil Dª Diana Carballeda Chan R. Bustillo 2
Deputación Provincial de Ourense Dª Mónica Lesgapi Díaz F. Fernández 2
Albino Ferreira Rivera D. Albino Ferreira R. Bustillo 1
ESEDE Avogados D. Miguel Diéguez R. Bustillo 2
XURISGAL D. Amadino Ferreira R. Bustillo 1
DGA Avogados Dª María José García Arias R. Bustillo 1
Ferro Rivadulla Avogados D. Primitivo Ferro Rivadulla R. Bustillo 2
ACEGA Asesores Dª Angela M. Cal Arca R. Bustillo 1
Subdelegacion do Goberno D. Manuel Arias Carral S. Álvarez 4
Concello de Ourense Dª María José del Brio M. Fernández 2
Parlamento de Galicia D. Xosé Antón Sarmiento F. Fernández
M. Fernández
10
Centro Penitenciario Pereiro de Aguiar Dª Elena Fernández Montes S. Álvarez 1
Confederación Empresarial de Ourense Jaime Pereira e Francisco Muñoz S. Álvarez 2