Facultade de Fisioterapia

Convenios e titores de prácticas

Curso Académico 2017-2018


Calendario de asignación de entidades e despachos

Entidade (nº de prazas) Titor externo Titor Académico
Colexio de Procuradores de Ourense (2) Lourdes Lorenzo Ribagorda
Mª Paz Feijoo-Montenegro
Francisca Fernández Prol
Francisca Fernández Prol
Colexio Notarial de Galicia (2) María Isabel Louro García Miguel A. Michinel Álvarez
Confederación Hidrográfica Miño-Sil (2) Diana Carballeda Chan Miguel A. Michinel Álvarez
Deputación Provincial de Ourense (2) Mónica Lesgapi Díaz Miguel A. Michinel Álvarez
Albino Ferreira Rivera (1) Albino Ferreira Marta Fernández Prieto
ESEDE Avogados (1) Miguel Diéguez Marta Fernández Prieto
Ferro Ribadulla Avogados (2) Fernando Blanco Arce Marta Fernández Prieto
Subdelegacion do Goberno (4) Manuel Arias Carral Susana Álvarez González
Concello de Barbadás (2) Silvia Alonso Fernández
Lucía Rodríguez Pérez
Susana Álvarez González
Susana Álvarez González
ADER Recursos Humanos ETT (1) Ángela Gómez Losada
Noelia Alvarez González
Francisca Fernández Prol
Centro Penitenciario Pereiro de Aguiar (1) David Armada Fernández Susana Álvarez González
Parlamento de Galicia (5) Xosé Antón Sarmiento Susana Álvarez González
Servizo Galego de Saúde (1) Eduardo González Gil Marta Fernández Prieto
INGADE (1) Yolanda Trasobares Ramos Francisca Fernández Prol
Pérez Rumbao (2) Irene Santana Carnero
María Dolores Cuquejo Alonso
Francisca Fernández Prol